Schatz Consulting AB bildades 1990. Som bakgrund till affärsverksamheten fanns ett flerårigt forskningsintresse för Östeuropafrågor och ett växande antal analys- och konsultuppdrag, i första hand angående affärsmöjligheterna i Polen.
Vår främsta tillgång är en ingående kunskap om formella spelregler och informella affärsvillkor i Östeuropa i allmänhet och Polen i synnerhet. Tillsammans med ett brett kontaktnät samt kunskap om samhällen, deras historia, kultur och traditioner erbjuds denna expertis åt företag och organisationer med affärsprojekt i Öst.
Fil. dr. Jaff Schatz disputerade vid Lunds Universitet 1989. F.n. innehar Jaff Schatz ett antal styrelseuppdrag i företag verksamma i Östeuropa.
Schatz Consulting AB har främst medverkat i affärsprojekt i Polen, men även i Ryssland och Baltikum, för svenska, danska, norska och engelska industri-, handels- och tjänsteföretag.